Cennik
Ceny usług będących w ofercie biura ustalane są indywidualnie z każdym Klientem, dlatego w celu negocjacji oferty proponuję spotkanie w biurze. Podstawowe czynniki wpływające na wysokość miesięcznej opłaty to:
   • forma prowadzonej działalności,
   • rodzaj opodatkowania,
   • sposób prowadzenia ewidencji księgowej,
   • liczba dokumentów,
   • liczba pracowników czy wymagana ilość raportów i zestawień.

          

        Oferuję również sporządzanie zeznań rocznych z uwzglednieniem ulg i odliczen jak i róźnej ilości źródeł przychodów typu:

 

 • PIT 37 - Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

3) nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci,

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. 

 • PIT 36 - Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. 
 • PIT 39 - Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
 • PIT 16/A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Formularz wypełnia osoba fizyczna osiągająca przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.
 •  PIT 28 – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok. Formularz wypełnia osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

   W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 507 077822 lub wizyty w biurze przy ulicy Kasprowicza 52 w Jeleniej Górze.

 

         Cennik usług dotyczących zwrotu podatku z zagranicy można pobrać tutaj  cennik.