Oferta
Oferuję swoim klientom elastyczność współpracy dlatego wychodząc na przeciw różnym ich potrzebom proponuję trzy modele współpracy.
 

Model MINI:

Przeznaczony dla mini przedsiębiorców dysponujących niewielką ilością dokumentów, dla których zaletą jest możliwość przekazania o dowolnej porze dnia do biura dokumentacji on-line nie wychodząc z domu czy biura.
 

Model STANDARD:

Przeznaczony dla firm , które lubią system tradycyjny polegający na odwiedzaniu biura  w celu dostarczenia dokumentacji i omówienia spraw bieżących.
 

Model MAX:

Przeznaczony dla firm większych lub bardziej wymagających. Przyjadę do Twojej firmy lub w dogodne dla Ciebie miejsce, udzielę bieżących konsultacji, wskazówek, sprawdzę i odbiorę dokumentację księgowo-kadrową.Zaletą tego modelu jest wygoda, oszczędność czasu i pewność, że dokumentacja jest kompletna i nic co ma znaczenie nie zostało przez Ciebie podczas przygotowywania dokumentacji pominięte.
 
 
W ramach powyższych modeli świadczę usługi księgowe w zakresie:
 

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 

• prowadzenie ewidencji przychodów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
• sporządzanie zeznań rocznych PIT-28
• sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
• sporządzanie rejestrów VAT
 

Podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

• prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
• obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowywanie przelewów
• sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
• sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
• sporządzanie rejestrów VAT
 

Ksiąg rachunkowych:

• opracowanie polityki rachunkowości
• przygotowanie planu kont
• ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych
• obliczanie zaliczek na podatek dochodowy prowadzenie ewidencji środków
• prowadzenie rejestrów VAT
• sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7,VAT-7K) oraz przygotowywanie przelewów podatku  VAT
• sporządzanie sprawozdania finansowego
• sporządzanie sprawozdań wewnętrznych dla potrzeb zarządzania
 

Obsługi kadrowej:

• prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracownika
• przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy
• przygotowanie dokumentów dotyczących przebiegu zatrudnienia 
• przygotowanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy
• przygotowanie umów dla zleceniobiorców
• przygotowanie umów o dzieło
 

Płace, ZUS: 

• naliczanie płac
• sporządzanie list płac
• obliczanie podatków od wynagrodzeń oraz przygotowywanie przelewów
• naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń 
• rejestrowanie, aktualizacja i wyrejestrowywanie z ZUS
• sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS
• sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR
• prowadzenie spraw w kwestiach zasiłków
 

Usług dodatkowych:

• reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi w związku z  czynnościami wyjaśniającymi i kontrolnymi oraz prowadzenie bieżących spraw klientów przed tymi organami
• przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością
• sporządzanie wniosków o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej
• doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
• udzielanie porad w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT  i innych aktów prawnych związanych z podatkami
• przygotowywanie planów i analiz obciążeń podatkowych
• doradztwo w zakresie założenia spółki:
   - omówienia z klientem założeń umowy spółki
   - sporządzania projektu aktu założycielskiego/umowy spółki
   - czynności administracyjnych - pełna obsługa spotkania w kancelarii notarialnej
   - przygotowywania dokumentacji dodatkowej do złożenia w KRS
   - sporządzenia wniosków do złożenia w Sądzie
   - sporządzenia wniosków o nadanie numeru REGON, NIP, także rejestracji w ZUS