Zwrot podatku z zagranicy

Niemcy

 

Kto może ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec?

zwrot nadpłaconego podatku z Niemiec może ubiegać się każdy, kto pracował w Niemczech i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia (Lohnsteuer).

Dla większości osób rozliczenie nie jest to obowiązkowe, jednak i tak warto ubiegać się o zwrot podatku bowiem niejednokrotnie są to sumy przekraczające miesięczną pensję. Jest jednak kilka przypadków gdzie spełnienie chociaż jednego z kryteriów powoduje, że rozliczenie się z podatku jest obowiązkowe. W szczególności dotyczy to sytuacji kiedy:

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku zgłoś się do mnie wówczas przeprowadzę dla Ciebie darmową kalkulację.

 

 • podatnik ma nadany Steuernummer,
 • podatnik ma przyznany przez Urząd Skarbowy tzw. Steuerfreibetrag,
 • podatnik ma przyznaną trzecią lub szóstą klasę podatkową – Steuerklasse 3 lub 6,
 • podatnicy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec (Gewerbe),
 • emeryci, renciści,
 • osoby pobierające świadczenia w Niemczech.

Niemiecki Urząd Skarbowy (Finanzamt) może również wezwać do rozliczenia osobę, która nie posiada obowiązku rozliczenia się, wówczas rozliczenie takie jest obligatoryjne.

Od roku 2014 osoby, które rozliczały się już w poprzednich latach powinny rozliczać się na bieżąco, to znaczy do 31.05. roku następującego po roku rozliczeniowym.

Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz, czyli 

 

 • za rok 2012 do 31.12.2016
 • za rok 2013 do 31.12.2017
 • za rok 2014 do 31.12.2018
 • za rok 2015 do 31.12.2019

 

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec?

Podstawą do rozliczania się z niemieckim fiskusem jest posiadanie karty podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung), która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego.

Jeśli dostawałeś w Niemczech chorobowe bezrobotne, Elterngeld – do rozliczenia dołącz decyzje z Arbeitsamtu lub Krankenkasse.

Dodatkowo należy załączyć zaświadczenie EU/EWR o dochodach w Polsce z Urzędu Skarbowego. Jeśli masz współmałżonka, wpisz jego dane na zaświadczeniu.

Komplet dokumentów, który należy przedstawić w celu ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec można pobrać ze strony http://www.timetax.pl/podatki/niemcy.html#

Rozliczenie wspólne czy indywidualne ?

Rozliczenie indywidualne ma zastosowanie do podatnika będącego stanu wolnego (kawaler/panna), wdowca, rozwodnika lub osoby będącej w związku małżeńskim nie spełniającej jednak kryteriów do rozliczenia wspólnego.

Rozliczenie razem z małżonkiem jest korzystne w wypadku gdy dochód uzyskany z tytułu pracy na terenie Niemiec jest wyższy od ok. 10 tysięcy euro. 

Rozliczenie wspólne skierowane jest dla tych osób, które nabyły nieograniczony obowiązek podatkowy tj. przepracowały w Niemczech więcej jak 183 dni w roku lub mają adres zameldowania.

Współmałżonek natomiast nie musi posiadać zameldowania na terenie Niemiec nie ma znaczenia również fakt czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. 

Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności: jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż 8 472 euro w 2015 roku. Należy również pamiętać, że małżonkowie nie mogą mieć rozdzielności majątkowej. 

Jakie są korzyści rozliczenia wspólnego?

Przy rozliczeniu wspólnym można między innymi odpisać od podatku dodatkowe koszty np. koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Dochodzi do tego w wypadku gdy w miejscu zamieszkania w Polsce, przebywa najbliższa rodzina, czyli współmałżonek oraz dzieci, które  nie przekroczyły 18 roku życia. W takiej sytuacji Finanzamt musi rozpatrzyć fakt, prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, czyli tego, że pracujemy na terenie Niemiec, a nasza najbliższa rodzina pozostaje wciąż na terenie Polski. 

Jakie ulgi mogę uwzględnić rozliczając podatek za pracę w Niemczech?

Ulgi podatkowe przysługują osobom fizycznym, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Czyli tym osobom, które mają miejsce zamieszkania na terenie Niemiec lub przebywają dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w niemieckim urzędzie skarbowym jeśli 90% twoich dochodów w danym roku podatkowym podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Niemczech nie przekraczają kwoty w wysokości 8 472 euro (kwota wolna od podatku obowiązująca w danym roku podatkowym). Gdy spełnione zostaną powyższe warunki to osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich przychodów, czyli również tych uzyskanych w Polsce.

Osoby, które nie spełniają powyższych warunków podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od przychodów osiąganych na terenie Niemiec (ograniczony obowiązek podatkowy).

W przypadku tych osób Niemieckie urzędy skarbowe nie uwzględniają między innymi kwoty wolnej na dzieci, kwoty obciążenia dla osób samotnie wychowujące dzieci, a także kwoty wolnej od podatku. Aby zatem móc skorzystać z ulg od podatku konieczne jest złożenie wniosku o nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kwota wolna od podatku-dla osób samotnych w 2016r wynosi ona 8 632 euro natomiast w przypadku rozliczenia się wspólnego 17 304 euro.

Kwota wolna od podatku w Niemczech (oznacza to, że jeśli twój dochód (Lohn) nie przekroczył tej kwoty to należy ci się cały, potrącony przez pracodawcę podatek)

Rok

Wolny/Wolna Zamężny/Zamężna
2016

8.652 Euro

17 304 Euro

2015

8.472 Euro

16.944 Euro

2014

8.354 Euro

16.708 Euro

2013

8.130 Euro

16.260 Euro

2012

8.004 Euro

16.007 Euro

Jeżeli Twoje dochody są wyższe, zwrot zależy od Twojej sytuacji osobistej, ulg, które Ci przysługują i odliczeń, których można dokonać mając na to potwierdzenia w formie faktur i paragonów. 

Ulga na dziecko – tzw. Kinderfreibetrag – obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu. Przysługuje na dzieci nieletnie (poniżej 18 roku życia) lub dzieciom uczącym się (do 25 roku życia). W 2016 r. kwota ta wynosi 2 304 euro i dla rodziców rozliczających się wspólnie kwota ta ulega podwojeniu.

Jakie koszty mogę uwzględnić rozliczając podatek za pracę w Niemczech?

Podatnicy stanu wolnego nie ponoszą kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, chyba że są właścicielami/najemcami domu/mieszkania zarówno w Polsce jak i w Niemczech. 

Poniesione koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego powinny być udokumentowane następującymi dokumentami:  

 • zestawienia zjazdów do Polski (Heimfahrtenbuch) 
 • stan początkowy i końcowy licznika samochodu, którym dojeżdżasz do domu (samochód musi być własnością/współwłasnością podatnika)
 • kopia dowodu rejestracyjnego 
 • kopia prawa jazdy 
 • kopia ubezpieczania/polisy 
 • kopie rachunków za części samochodowe, naprawy
 • kopie rachunków, faktur, paragonów na paliwo 
 • kopie imiennych biletów autokarowych lub za przewozy busami z Polski do Niemiec
 • kopia umowy najmu mieszkania w Niemczech, 
 • kopie przelewów za opłacany czynsz lub kopie Abrechnungów, na których widnieją koszty mieszkania ściągane z wypłat podatnika. 

Poniesione koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy:  

 • kopie biletów autobusowych, 
 • kopie biletów za przejazdy pociągami, metrem 
 • paragony za paliwo  

Pozostałe koszty poniesione w związku z pracą na terenie Niemiec

 • kopie imiennych rachunków za noclegi 
 • kopie rachunków lub przelewów za media, tj. prąd, woda, telefon, Internet, 
 • kopie rachunków za zakup/czyszczenie odzieży roboczej,
 • kopie imiennych rachunków za szkolenia, kursy, egzaminy 

Jeśli chcemy odpisać koszty od podatku, musimy posiadać ich udokumentowanie, czyli rachunki, paragony, bilety kolejowe, autobusowe, miesięczne itp. 

Ile wynosi zwrot podatku?

Zwrot podatku zależy przede wszystkimod wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego.

Kwoty, o które można się starać znajdują się na karcie podatkowej w pozycjach: 

 • Einbehaltene Lohnsteuer - podatek od dochodów,
 • Einbehaltener Solidaritaszuschlag - podatek solidarnościowy,
 • Einbehaltene Kirchensteuer - podatek kościelny.

 Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz informacje o rodzinie, a także informacje o dojazdach z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca zamieszkania w Polsce jak również podróże z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca wykonywania pracy (jeśli nie są pokrywane przez pracodawcę).

Podatnicy stanu wolnego nie ponoszą kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego, chyba że są właścicielami/najemcami domu/mieszkania zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Jaki jest czas trwania rozliczenia?

Czas oczekiwania na zwrot twa średnio od 3 do 6 miesięcy. Termin ten jest umowny, a urząd nie ma limitu czasowego na rozpatrzenie złożonej deklaracji. Wynikiem rozliczenia jest decyzja z Urzędu Skarbowego wysłana na adres podatnika. Ewentualny zwrot podatku jest przelewany na konto podane przy składaniu dokumentów. Przelew dokonywany jest w walucie euro chyba, że podatnik podał konto złotówkowe, nastąpi wtedy przewalutowanie kwoty zwrotu. 

Czy muszę rozliczyć dochód osiągnięty na terenie Niemiec w polskim urzędzie skarbowym? 

Dochody brutto uzyskane podczas pracy w Niemczech, niezależnie czy ubiegamy się o zwrot podatku czy nie, musimy wykazać w zeznaniu podatkowym w Polsce.

Jeżeli nie wiesz jak je rozliczyć, zapraszam do kontaktu.

Pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są brane pod uwagę w drugim kraju na zasadzie tzw. „odliczenia z progresją”. Oznacza to, że dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Jeśli jednak suma dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z progów podatkowych, wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od uzyskanych dochodów


Osoby deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy(uzyskane bez pośrednictwa płatnika) zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów niemieckich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG.

 

 

Holandia

Zmiany w deklaracjach podatkowych za rok 2015/2016.

W chwili obecnej aby korzystać z dotychczasowych przywilejów osoby niezameldowane w Holandii lub zameldowane tylko przez część roku muszą spełnić 3 warunki:

Posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby,

Posiadać co najmniej 90% dochodów opodatkowanych w Holandii,

Przedstawić zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju zamieszkania na specjalnym formularzu Belastingdienst. 

Aby przekonać się o tym czy należy ci się zwrot podatku zgłoś się do mnie przeprowadze dla Ciebie darmową kalkulację. 

 

Kto może ubiegać się o zwrot podatku holenderskiego?

Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii, której od wynagrodzenia pracodawca potracił podatek i która posiadała tzw. BSN (wcześniej znany jako nr sofi), który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u).

Kiedy masz obowiązek rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Pracownicy tymczasowi niezameldowani na terenie Holandii nie są zobowiązani do rozliczenia w tym kraju. Konieczne jest to dopiero:

 • Jeżeli otrzymasz, jakiekowliek pismo z Urzędu nakazujace złożyć zeznanie podatkowe.
 • Jeżeli nie otrzymałeś z Urzędu żadnego dokumentu nakazującego wezwanie do rozliczenia się, ale osiągnąłeś dochód w Holandii w 2015 roku i z wyliczenia wynika, że musisz dopłacić do podatku min. 45 euro lub więcej, bądź też kwota przewidywanego zwrotu jest wyższa niż 14 euro wówczas masz obowiązek rozliczenia. 

Jakie dokumenty potrzebne są do rozliczenia się z holenderskim Urzędem Skarbowym?

Podstawą rozliczenia jest posiadanie holenderskiej karty podatkowej (Jaaropgaaf/Jaaropgave) która jest wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę.

Podstawą rozliczenia może być również salaris, czyli tygodniówka. W tym wypadku jednak musi to być ostatnia tygodniówka wydana przed zakończeniem zatrudnienia.

Jeżeli rozliczenie dotyczy roku 2015 konieczne jest również dostarczenie wypełnionego i podstęplowanego przez Polski Urząd Skarbowy formularza, którym jest zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów na terenie Polski. 

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2016 rok.

Pobierz zaświadczenie o dochodach za 2017 rok.

Należy pamiętać również o tym, że warunkiem uzyskania powyższego zaświadczenia jest konieczność złożenia do polskiego urzędu skarbowego deklaracji rocznej PIT wraz z załącznikiem ZG.

Jeżeli masz z tym problem zadzwoń chętnie pomogę rozliczyć twoje dochody uzyskane w Holandii w Polskim Urzędzie Skarbowym.

Zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów na terenie Polski wraz z objaśnieniem oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia można pobrać ze strony partnera http://www.timetax.pl/podatki/holandia.html

Do uzyskania zwrotu podatku z Holandii za lata 2014, 2013, 2012, 2011 wyżej wspomniane zaświadczenie nie jest wymagane.

Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową?

Warto  pamiętać o obowiązujących terminach do kiedy deklaracja musi trafić do holenderskiego Urzędu Skarbowego.
1 Maj – ostateczny termin na złożenie deklaracji dla osób zameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym.
1 Lipiec – ostateczny termin na złożenie deklaracji dla osób niezameldowanych w Holandii w minionym roku podatkowym.
W przypadku niedopełnienia powyższych terminów urząd może wezwać do rozliczenia.

Za jaki okres można ubiegać się o zwrot podatku? 

Rok podatkowy Termin składania formularzy
2012

do 31 grudnia 2017r.

2013

do 31 grudnia 2018r.

2014

do 31 grudnia 2019r.

2015

do 31 grudnia 2020r.

2016

do 31 grudnia 2021r.

 

Ile wynosi podatek dochodowy w Holandii ?

Jeśli pracujesz legalnie na terenie Holandii, twój pracodawca co miesiąc obowiązkowo odprowadza do holenderskiego urzędu podatkowego Bealstingdienst, zaliczki na podatek dochodowy oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe tzw.:
- loonbelasting/premie volksverzekeringen, lub
- loonheffing/premie volksverzekeringen.

Kwota tych zaliczek uzależniona jest od wysokości twoich zarobków oraz wieku. Większość pracodawców oblicza ją przy założeniu, że pracownik będzie podejmował zatrudnienie na terenie Holandii przez cały rok i osiągał zbliżony dochód każdego miesiąca. W takich przypadkach kwota ta jest równa podatkowi jaki trzeba będzie zapłacić holenderskiemu urzędowi podatkowemu Belastingdienst na koniec roku i najczęściej nie wymaga dopłaty podatku za strony pracownika.

Jeśli pracownik nie podejmował zatrudnienia przez cały rok, ale tylko przez jego część lub jeśli jego miesięczne zarobki ulegały znacznemu wahaniu. Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot części a czasami nawet całości zaliczek podatkowych odprowadzonych przez pracodawcę do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii uzależniona jest od kwoty odprowadzonych zaliczek podatkowych, przychodu jaki pracownik uzyskał w danym roku podatkowym oraz ulg podatkowych z jakich skorzysta przy wypełnianiu zeznania podatkowego.

Jakie są możliwości rozliczenia się z Holenderskim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie indywidualne

Jeśli nie posiadasz partnera fiskalnego, lub partner nie ma nadanego numeru SoFi/BSN to możliwe jest jedynie rozliczenie indywidualne.

Rozliczenie wspólne

Rozliczenie wspólne  (tzw. rozłąkowe) - rozliczenie ze współmałżonkiem, czyli ulga algemene heffingskorting jest możliwe jeżeli posiadasz partnera fiskalnego. Partnerem fiskalnym, najczęściej jest współmałżonek. Dzięki takiemu rozliczeniu korzysta się z ulgi podatkowej i osoba o niskich dochodach lub w ogóle ich nie posiadająca może otrzymać z takiego rozliczenia dodatkowe pieniądze.

Partnerem fiskalnym może być:

 • Mąż, żona lub
 • Partner *, z którym został zawarty w gminie związek partnerski(akt notarialny o wspólnym zamieszkiwaniu) lub
 • Partner *, z którym posiada się wspólne dziecko lub
 • Partner *, z którym jest się współwłaścicielem mieszkania/domu, w którym glównie przebywacie lub
 • Partner *, z którym jest dla siebie beneficjentami świadczeń emerytalnych

Partnerzy mieszkający razem, muszą być zameldowani w urzędzie gminy pod tym samym adresem.

Partnerami fiskalnymi może zostać rodzeństwo pod warunkiem, że jest zameldowane pod wspólnym adresem, innym niż rodzice i są wspólwłascicielami mieszkani/domu, wktórym żyja.

Aby rozliczyć się wspólnie oboje partnerzy muszą posiadać numer sofi (BSN). Naturalnie, że osoba legalnie pracująca w Holandii posiada taki numer, ale jeśli partner fiskalny nie ma BSN to wówczas występuje się o jego nadanie. 

Jakie warunki trzeba spełniać aby ubiegać się o rozłąkowe z Holandii?

O rozłąkowe z Holandii można się starać, jeśli w roku za który ubiegasz się o zwrot podatku w Holandii spełniasz wszystkie następujące wytyczne:

Pracowałeś w Holandii w danym roku i miałeś odpowiednio wysoki dochód w Holandii.

Byłeś w związku małżeńskim przez okres conajmniej 6 miesięcy, lub mieszkałeś z osobą spełniającą kryteria partnera fiskalnego i twój współmałżonek lub partner nie pracował w Holandii.

Całkowity dochód brutto twojego małżonka lub partnera fiskalnego w danym roku nie przekroczył poniższych progów:

 • 2015 rok - 6 300 Euro (ok. 26 460 zł)
 • 2014 rok - 6 100 Euro (ok. 25 498 zł)
 • 2013 rok - 5 690 Euro (ok. 23 955 zł)
 • 2012 rok - 6 485 Euro (ok. 26 000 zł)
 • 2011 rok - 6 355 Euro (ok. 26 000 zł)  

Ile wynosi rozłąkowe z Holandii ?

Wysokość rozłąkowego uzależniona jest od przychodów obojga rozliczających się wspólnie osób oraz wysokości zaliczki podatkowej jaka odprowadzona została do holenderskiego urzędu podatkowego przez osobę pracującą w Holandii.


Maksymalna kwota rozłąkowego z Holandii jaką można uzyskać to: 

 • za rok 2015 - max 2203 euro 
 • za rok 2014 - max 2103 euro
 • za rok 2013 - max 2001 euro
 • za rok 2012 - max 2033 euro
 • za rok 2011 - max 1987 euro

 

W jaki sposób zadeklarować w Polsce dochody z Holandii ?

Osoba deklarująca w zeznaniu rocznym dochody z zagranicy (uzyskane bez pośrednictwa płatnika), zobowiązana jest złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36, wraz z załącznikiem PIT-ZG. Wykazaniu dochodów holenderskich służy pozycja 8 załącznika PIT-ZG. Jak składasz zeznanie PIT w Polsce (PIT-36) otrzymujesz wyższy zwrotu podatku z Holandii(bo masz prawa do wszystkich ulg czy odliczeń jak obywatele danego kraju). 

Jeżeli masz problem z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Holandii w rozliczeniu rocznym PIT –serdeczne zapraszam do kontaktu.

Belgia

Kto musi rozliczyć się z Belgijskim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla osób, które legalnie pracowały w tym kraju oraz, miał pobrane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę.

 Jeśli podatnik otrzymał wezwanie do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien, powinien złożyć deklarację niezwłocznie.

Jeśli podatnik posiada współmałżonka, wtedy ma obowiązek rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Takie rozliczenie niesie za sobą szereg korzyści szczególnie gdy współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie.

Za jakie lata podatkowe można się rozliczać w Belgii?

Można rozliczać się za okres do 3 lat wstecz.

Ostatnie terminy rozliczeń

Rok podatkowy Termin
2014(dochody 2013) do 12-11-2014
2015(dochody 2014) do 26-11-2015
2016(dochody 2015) do 26-11-2016

Belgijska karta podatkowa fiche/indywiduale rekening/loonbony?

Podstawą do rozliczenia podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche / fiche de remunerations / Fiche z bezrobotnego wydane przez pracodawcę. Dokument ten powinien zostać wydany przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. Jeżeli pracownik go nie otrzyma, to powinien o niego wnioskować do pracodawcy, ponieważ na nim znajdują się wszystkie niezbędne dane do rozliczenia (kwoty dochodu, podatku oraz Nationaal Nummer). Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub otrzymane comiesięczne odcinki płacowe loonbrief / loonbon / Fiche de Salaire / Bulletin de Paie (potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia).

 

Rezydent czy nierezydent?

Rezydentem podatkowym w Belgii będą przede wszystkim Ci, którzy mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te otrzymują automatycznie wezwanie między kwietniem a czerwcem oraz muszą się rozliczyć w wersji papierowej do końca czerwca (termin rozliczenia on-line jest nieco dłuższy).

Nierezydenci, to Ci, którzy nie mają stałego meldunku w Belgii, pracują w tym kraju, ale ich centrum interesów osobistych i/lub gospodarczych jest w innym kraju (np. w Polsce).

Nierezydenci, którzy rozliczają się po raz pierwszy zazwyczaj nie otrzymują automatycznie deklaracji, muszą o nią wnioskować w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu. Następnym razem powinni automatycznie dostać deklarację imienną.Termin rozliczenia trwa zazwyczaj od końca sierpnia do początku października, a więc nie ma wiele czasu, dlatego najlepiej jest odpowiednio wcześniej przygotować już wszystkie niezbędne dokumenty.

Kiedy przesyłane są niezbędne do rozliczenia formularze?

W okolicy kwietnia każdego roku pracownik powinien dostać od swojego pracodawcy FISCHE, które jest podstawowym dokumentem do rozliczenia. W okolicy września/października Urząd Skarbowy w Belgii udostępnia formy na dany rok podatkowy.

Na jaki adres przesyłane są formularze z belgijskiego urzędu?

Urząd wysyła korespondencję na adres, który jest zarejestrowany w belgijskim urzędzie.

Na jakie ulgi podatkowe mogę liczyć?

W Belgii istnieje obowiązek wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Belgia to kraj prorodzinny więc największe korzyści przynosi rozliczenie z małżonkiem oraz wykorzystanie ulgi na dzieci. Można w ten sposób podwyższyć kwotę wolną od podatku i odzyskać pełny zwrot wpłaconej kwoty, nawet w przypadku wyższych zarobków. Niektórym zawodom również przysługują specjalne odliczenia.

Pamiętaj jednak, że prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i ulg podatkowych uzyskach tylko wtedy, gdy dochody z Belgii stanowią minimum 75 % Twojego łącznego dochodu  ( tzw. worldwide income) wykazanego na druku EU EWR, który powinien zostać wypełniony przez Palski Urząd Skarbowy.

Druk EU EWR oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia można pobrać ze strony partnera http://www.timetax.pl/podatki/belgia.html

Czy mogę odzyskać cały podatek?

Tak. Jest to możliwe, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym (2015: 6570 euro brutto) i jeżeli uzyskane Belgii dochody stanowią 75%wszystkich dochodów podatnika. Po około 3-5 miesiącach otrzymają Państwo nadpłatę podatkową za dany rok podatkowy.

Kiedy wydawane są decyzję odnośnie rozliczenia?

Urząd belgijski wysyła kalkulację najwcześniej w czerwcu. Od daty otrzymania kalkulacji Urząd Skarbowy w Belgii ma czas od 9 do 12 tygodni na przelanie pieniędzy.

Czy dochód osiągnięty w Belgii podlega również opodatkowaniu w polskim Urzędzie Skarbowym?

Nie. W rozliczeniu belgijskim należy wykazać dochód osiągnięty w Polsce oraz innych krajach zarobkowania, nie oznacza to jednak podwójnego opodatkowania.

W trakcie rozliczenia podatku z Belgii należy przedstawić i udokumentować wszystkie dochody z wszystkich innych krajów, w których się pracowało, np. z Polski, Niemiec itd. Dzięki temu urzędnicy mogą poprawnie przypisać podatnika do grupy podatkowej oraz określić prawo do ulg podatkowych. Dochody te również są weryfikowane pod względem unikania podwójnego opodatkowania. Dodatkowo proszę pamiętać o ujawnieniu dochodów współmałżonka.

Choć Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z kilkudziesięcioma krajami świata min, z Belgią, nie oznacza to, że można przed fiskusem nie wykazać uzyskanych za granicą dochodów. Jeśli podatnik zarabiający zagranicą spędził w ubiegłym roku w Polsce więcej niż 183 dni, to musi wpisać do zeznania podatkowego dochody z zagranicznych źródeł. Nawet jeśli odprowadził już od nich podatek w kraju, w którym je uzyskał.

Nie oznacza to, że podatnik będzie musiał po raz drugi odprowadzić od tych dochodów podatek. Mogą one jednak wpłynąć na wysokość efektywnej stawki podatkowej, a więc i wysokości należnego podatku od dochodów uzyskanych w Polsce.

Wobec powyższego dochody uzyskane z pracy w Belgii należy rozliczyć w Polskim Urzędzie Skarbowym w deklaracji PIT z załącznikiem ZG.

Jeżeli masz z tym problem zadzwoń chętnie pomogę rozliczyć twoje dochody uzyskane w Holandii w Polskim Urzędzie Skarbowym.

Jaki jest czas trwania rozliczenia ?

Okres oczekiwania to 6-12 miesięcy.

Jak wygląda rezultat rozliczenia ?

Rezultat rozliczenia jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od składek pobranych na podatek przez pracodawcę, od ogólnej sytuacji finansowo – rodzinnej, od przyznanych ulg oraz od pozostałych dochodów uzyskanych przez podatnika i jego współmałżonka, dlatego  wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata, ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej.

Austria

Jaki dokument potrzeby jest do rozliczenia się z Austriackim Urzędem Skarbowym ?

Z podatku austriackiego może rozliczyć się każdy kto legalnie pracował w Austrii, a po zakończeniu swojej pracy lub na koniec roku otrzymał od swojego pracodawcy dokument Lohnzettel (do końca lutego roku następnego po roku rozliczeniowym).

Co istotne nie jest możliwe rozliczenie na podstawie miesięcznych odcinków wypłat - LOHN.

Dodatkowo jeśli w danym roku pobierane było:

chorobowe - to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane
bezrobotne - to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane
urlopowe - to potrzebny jest dokument poświadczający w jakim terminie oraz w jakiej kwocie świadczenie zostało pobrane

 

Do rozliczenia podatku oprócz w/w dokumentów  potrzebne będą jeszcze:

 • zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego EWR/EU na druku polsko-niemieckim
 • dokument poświadczający zameldowanie na terenie Austrii - Anmeldung
 • numer ubezpieczenia w Austrii

Te oraz inne niezbędne formularze można pobrać ze strony partnera: http://www.timetax.pl/podatki/austria.html 

Komu przysługuje prawo do rozliczenia ?

Podatnik, który przepracował w Austrii mniej niż 6 miesięcy, a jego austriackie dochody z danego roku stanowią mniej niż 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym nie ma prawa do rozliczenia.
Obowiązek rozliczenia się z podatku posiadają tylko rezydenci podatkowi tego kraju oraz osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia się. W pozostałych przypadkach rozliczenie nie jest obowiązkowe.

 

Jaki jest termin złożenia deklaracji ? 

Rezydenci podatkowi (osoby zameldowane w Austrii) mają obowiązek złożenia deklaracji do 30 września. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku. Rozliczają się dobrowolnie i deklaracje mogą złożyć do 3 lat wstecz.

 Kiedy warto rozliczyć się z podatku austriackiego? 

- dochód podatnika nie przekroczył kwoty wolnej od podatku (w 2014 - 11.000 euro) a podatek został potrącony,
- podatnik posiada dzieci, na które pobiera rodzinne austriackie,
- podatnik w 2014 roku osiągał nieregularne pensje (np. zależne od nadgodzin),
- w poszczególnych miesiącach nie były pobierane pensje, a podatek odprowadzany był od rocznego dochodu

Jaki jest czas oczekiwania na rozliczenie ?

Średnio na zwrot podatku czeka się od 2 do 6 miesięcy. 

Czy uzyskanie dochodów z Austrii należy wykazać w Polskim Urzędzie Skarbowym ?

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów podlega regulacjom zawartym w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Od tej ogólnej zasady umowy przewidują wyjątek, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w drugim państwie może być opodatkowane tylko w państwie zamieszkania osoby uzyskującej wynagrodzenie. Będzie tak wtedy, gdy spełnione zostaną równocześnie trzy warunki:
• odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas (najczęściej jest to 183 dni w roku kalendarzowym lub w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa) oraz
• wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie oraz
• wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków oznacza, że otrzymane wynagrodzenie może być opodatkowane zarówno w państwie, w którym praca jest wykonywana, jak i w państwie, w którym osoba uzyskująca wynagrodzenie ma miejsce zamieszkania. W takim przypadku podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się poprzez zastosowanie właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Metodę wyłączenia z progresją przewidują m.in. umowy zawarte z: Austrią,

Metoda ta oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą.
Przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją podatnik ma obowiązek składania zeznania rocznego, jeżeli:
• osiągnie inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej,
• będzie chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, tzn. złożyć zeznanie łącznie z małżonkiem lub opodatkować dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Anglia

Komu przysługuje zwrot podatku? 

Zwrot podatku przysługuje wszystkim zatrudnionym oraz pracownikom kontraktowym pracującym legalnie na terenie Anglii jeśli ich podatek potrącany z wynagrodzeń był wyższy niż powinien.

 

Do kiedy należy się rozliczyć z Angielskim Urzędem Skarbowym?

O podatek ten można ubiegać się pod koniec roku podatkowego, który trwa do 5 kwietnia następnego roku kalendarzowego bądź po zakończeniu zatrudnienia, pod warunkiem, że do końca danego roku podatkowego nie podejmie się zatrudnienia na terenie Anglii.
Należy pamiętać, że rok podatkowy w Wlk. Brytanii trwa od 06 kwietnia danego roku i kończy się 5 kwietnia roku następnego, a możliwość rozliczenia podatku mamy tylko do 4 lat wstecz.

Poniżej terminy, do których możemy dokonać rozliczenie za dany rok podatkowy:

2011/2012 05 kwiecień 2016
2012/2013 05 kwiecień 2017
2013/2014 05 kwiecień 2018
2014/2015 05 kwiecień 2019

2015/2016- Aktualny okres podatkowy – rozliczamy tylko w przypadku kiedy klient nie wraca do UK przed 05.04.2016

 

Nie rozliczamy osób posiadających w Wielkiej Brytanii status SELF ASSESSMENT/jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jakie dokumenty są niezbędne do odzyskania podatku ?

P45 -Jest to dokument, który otrzymujesz kończąc zatrudnienie. Znajdują się na nim informacje o całkowitej kwocie otrzymanego wynagrodzenia oraz całkowita kwota zapłaconego podatku. P45 dostajesz zawsze w momencie, gdy kończysz pracę u danego pracodawcy

LUB

P60 -Jest to dokument rozliczenia danego roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy kończy się 5 kwietnia. Jeżeli pracujesz na przełomie roku podatkowego to otrzymasz ten dokument jako rozliczenia roku poprzedniego. Jest to odpowiednik polskiego PIT11.

LUB

PAYSLIP - Jest to rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową wypłatą. Jeżeli nie masz możliwości uzyskania dokumentów P45/P60 możesz odzyskać podatek na podstawie ostatnich potwierdzeń payslip. Możesz rozliczyć się na podstawie payslipów, jednak może trwać to dłużej.

LUB

STATEMENT OF EARNINGS – dokument, który informuje o dochodzie i podatku, zwykle jest wystawiany przez pracodawcę na firmowym papierze, możesz go dołączyć, jeśli nie masz P45, P60 lub payslip;

Do rozliczenia potrzebna jest także kopia dowodu osobistego lub paszportu, aktualny adres zamieszkania oraz złotówkowy numer konta. Rozliczenie na podstawie payslip'ów wykonujemy tylko na odpowiedzialność klienta! 

Kiedy mogę liczyć na zwrot podatku? 
Prawo do ubiegania się i wysokość zwrotu podatku zależą od wysokości ściągniętego podatku z Twoich wynagrodzeń w danym roku. Wysokość ściąganego podatku zależy od kodu podatkowego jaki otrzymałeś i od Twojej historii zatrudnienia. Zwrot podatku otrzymasz zazwyczaj wtedy gdy:
1. pracujesz w UK od niedawna (masz "niekorzystny" kod podatkowy)
2. nie przepracowałeś całego roku (np. zacząłeś pracować w połowie roku podatkowego lub miałeś częste przerwy w pracy)

Czy mogę odzyskać cały podatek?
W przypadku, gdy zarobiona kwota nie przekracza kwoty wolnej od podatku w danym roku podatkowym, możesz odzyskać cały nadpłacony podatek. Jeżeli zarobek przekracza kwotę wolną, możesz użyć kalkulatora na naszej stronie, by wyliczyć wysokość zwrotu.

Kwota wolna od podatku w Anglii na rok podatkowy 2015/2016 wynosi 10 600 funtów, do wysokości zarobku, nie przekraczającego 100 000 funtów. Kwota wolna oznacza, że jeżeli w podanym roku podatkowym podatnik nie zarobił więcej niż 10 600 funtów, może się starać o zwrot całego zapłaconego podatku.

Kwoty wolne od podatku

10,800 GBP - kwota wolna od podatku 2016/2017
10,600 GBP - kwota wolna od podatku 2015/2016
10,000 GBP - kwota wolna od podatku 2014/2015
9,440 GBP - kwota wolna od podatku 2013/2014
8,105 GBP - kwota wolna od podatku 2012/2013
7,475 GBP - kwota wolna od podatku 2011/2012 

Czas oczekiwania na rozliczenie

W tym przypadku zwrot przebiega najszybciej. Oficjalnie urząd ma 15 dni na dokonanie zwrotu od momentu przyjęcia kompletnego wniosku. W rzeczywistości trzeba uwzględnić jednak czas potrzebny na obieg dokumentów, przesyłanie poczty i transfer czeku. Z reguły trwa to ok. 3 – 4 miesiące. Zdarza się jednak, że potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia i okres ten wydłuża się do 6 miesięcy.


Co w przypadku kiedy posiadam czek, ale stracił termin ważności?

Możemy wnioskować do Urzędu o wystawienie nowego czeku. W tym celu potrzebujemy oryginał przeterminowanego czeku oraz komplet dokumentów do podatku angielskiego.

 

Czy należy wykazywać dochody uzyskanie w Anglii w Polskim Urzędzie Skarbowym ?

W konsekwencji, jeżeli pomimo podjęcia pracy na terenie Wielkiej Brytanii, podatnik przez cały rok podatkowy był polskim rezydentem podatkowym tzn. 

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

wówczas jest zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich swoich dochodów (polskich i brytyjskich) na deklaracji PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. Zakładając, że w Wielkiej Brytanii podatnik był zatrudniony na umowę o pracę, dochody z Wielkiej Brytanii będą na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zwolnione w Polsce z podatku, jednakże będą brane pod uwagę do wyliczenia stopy procentowej dla opodatkowania dochodów z Polski. Dochody z Wielkiej Brytanii należy wykazać w poz. 8 załącznika PIT-ZG oraz w poz. 174 deklaracji PIT-36.

Jeżeli masz problem z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Anglii w rozliczeniu rocznym PIT, chętnie pomogę - serdeczne zapraszam do kontaktu telefonicznego.

Irlandia

Komu przysługuje zwrot podatku?

Wszystkie osoby pracujące w Irlandii mają potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot podatku. W tym celu należy złożyć w irlandzkim urzędzie podatkowym deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

 

Kiedy mogę ubiegać się o zwrot podatku?

Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego.
Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili za 3 poprzednie lata.

Dokumenty podatkowe można wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie do nie podejmowania żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.

 

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii?

Dokument P45 – jest to dokument, który otrzymujesz za każdym razem kiedy kończysz pracę w Irlandii w trakcie trwania roku podatkowego. Wystawia go pracodawca.

Dokument P60 – jest to dokument, który otrzymujesz na koniec roku podatkowego (31 grudzień). Wystawia go pracodawca.

W przypadku braku wymienionych dokumentów – ostatnie payslipy wraz z dokładną nazwą i adresem pracodawcy

Wyraźną kopię aktualnego dowodu osobistego

 

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku z Irlandii można pobrać ze strony partnera:  http://www.timetax.pl/podatki/irlandia.html

 

Kiedy mogę uzyskać pełny zwrot potrąconego podatku?

Na każdy rok urząd określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma dochodów nie przekroczyła tej kwoty to uzyskać można pełny zwrot potrąconego podatku. 

2012 - 16.500 €

2013 - 16.500 €

2014 - 16.500 € 

Czy zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców?

Tak. Zeznanie podatkowe musi uwzględniać wszystkich pracodawców. Nie można rozliczać się "częściowo".

Czy zarobki z Irlandii muszę zgłaszać w Polsce?

Nie. Nie ma takiego obowiązku

Norwegia

Zwrot podatku z Norwegii – to warto wiedzieć.

Wielu ludzi pracujących za granicą nie wie, że przysługuje im legalny zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku. Wynika to z prawa podatkowego. Jeśli praca jest legalna, każdy pracodawca już od pierwszej wypłaty potrąca pracownikowi zaliczkę na podatek, którą odprowadza do miejscowego Urzędu Skarbowego.

Prawo każdego kraju przewiduje pewną kwotę w skali roku, którą można zarobić bez opodatkowania. Jeśli dochód przekroczy kwotę zwolnioną z podatku, wtedy nastąpi zwrot tylko części zapłaconej zaliczki.  Ewentualny zwrot podatku następuje na podstawie rocznego zeznania podatkowego składanego do Urzędu Skarbowego (właściwego dla miejsca zatrudnienia) w formie deklaracji podatkowej.Deklaracji tej dokonuje się na podstawie dokumentów wystawianych przez pracodawcę i ewentualnie przez Urząd Skarbowy.

 

Kto może starać się o zwrot podatku z Norwegii ?

O zwrot podatku z Norwegii może się starać każdy, kto pracował w Norwegii i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Do jego potrącania z pensji i przekazywania do odpowiedniego urzędu skarbowego zobowiązany jest pracodawca. Po zakończeniu roku podatkowego, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy złożyć roczne rozliczenie podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego (Skatteetaten). Rozliczenie jest obowiązkowe i dokonuje się go co roku.

Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową ?

Ustawowy termin składania rozliczeń podatkowych za rok poprzedni mija 30 kwietnia, lecz bez żadnych konsekwencji możesz wysłać deklarację do końca maja bieżącego roku. Jeśli deklaracja podatkowa nie zostanie dostarczona do urzędu skarbowego w ustawowo określonym terminie, wystawienie decyzji podatkowej może przedłużyć się nawet do 6 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia terminu rozliczenia, lecz należy mieć konkretny powód , np. oczekiwanie na tłumaczenie dokumentów.

Gdy podatnik nie zdąży rozliczyć się w ustawowym terminie, należy zaczekać na decyzję którą wystawi urząd (sam rozliczy podatnika), a następnie zgłosić się do nas celem złożenia korekty urzędowego rozliczenia. Na złożenie korekty podatnik ma czas do roku od daty wystawienia decyzji podatkowej (Skatteopjjor/Tax Assessment).

Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie deklaracji podatkowej ?

Jeśli chodzi o sankcje za niezłożenie zeznania, to przede wszystkim Skatteetaten wcześniej wysyła upomnienie a następnie sam naliczy podatek automatycznie, na podstawie posiadanych informacji, bez uwzględnienia żadnych przysługujących podatnikowi ulg i odpisów. Co do kar pieniężnych, to zależą on od tego, jakiemu organowi podatnik podlega – lokalnemu urzędowi skarbowemu w gminie zamieszkania, czy Centralnemu Urzędowi Podatkowemu ds. Zagranicznych (SFU). Wobec powyższego rezultat tego rozliczenia nigdy nie będzie tak korzystny, jak ten kiedy rozliczysz się z uwzględnieniem ulg podatkowych.

Jeśli będziesz chciał się rozliczać za pośrednictwem naszej firmy to w razie konieczności możemy w Twoim imieniu złożyć podanie z prośbą o przedłużenie terminu lub sporządzimy korektę rozliczenia, które zrobił urząd. 

Na podstawie jakich dokumentów można sporządzić rozliczenie roczne ? 

Dokumenty, które wystawia pracodawca :

W Norwegii dokumentem wystawianym przez pracodawcę (lub pracodawców, jeśli było ich kilku w danym roku rozliczeniowym) jest RF-1015B, inaczej Lonns-trekkoppgave (odpowiednik polskiego PIT-11). Informuje on o dochodach na terenie Norwegii w danym roku podatkowym, które wystawiane są przez pracodawcę w styczniu lub na początku lutego. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych otrzymają LTO od urzędu Pracy i Opieki Socjalnej (NAV).

Dokumenty, które wysyła Urząd Skarbowy: 

Jeśli pracujesz w marcu/kwietniu Urząd Podatkowy przyśle ci zeznanie podatkowe (Selvangivelse). Zeznanie podatkowe zawiera wykaz twoich dochodów, odliczeń, majątku i długu z ostatniego roku dochodowego.

Dokument wystawiany przez Urząd Skarbowy Selvangivelse. Formularz ten to wstępnie wypełnione zeznania podatkowego jest wysyłany do podatnika na zarejestrowany adres (w Norwegii lub Polsce). Zawiera on kody umożliwiające wysłanie zeznania podatkowego drogą elektroniczną do lokalnego urzędu podatkowego w Norwegii. Wszelkie zmiany w tym dokumencie należy nanieść do 30 kwietnia. Jeśli rozliczamy się elektronicznie, możemy wypełnić formularz z prośbą o przedłużenie tego terminu do końca maja. 

Jeśli jesteś pracownikiem zagranicznym i do końca kwietnia nie otrzymasz zeznania podatkowego, musisz wypełnić i wysłać formularz „Zeznanie podatkowe dla osób, które nie otrzymały wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego RF1281". 

Należy wiedzieć, że rozliczenie się z norweskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe. W przypadku rozliczenia na podstawie Inntektsoppgave – Tax Return, norweski organ skarbowy powinien otrzymać wymagane dokumenty do 31 marca, a w przypadku Selvangivelse – do 30 kwietnia. 

Kody PIN. Służą one do zalogowania się na portal Altinn, gdzie mamy dostęp do wielu dokumentów w formie elektronicznej. Najczęściej wybierany rodzaj kodów to MinID. Można również korzystać np. z kodów Altinn i bankID.

Årsoppgave fra NAV. Roczne zestawienie z NAV, wykaz ewentualnych zasiłków, jakie pobierane były w danym roku.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać rozliczając się z Norweskim Urzędem Skarbowym?

Ulgi możliwe do uzyskania w Norwegii 

1. Podatnik, który posiada w Polsce rodzinę
Gdy klient posiada wspólny dom z dziećmi i/lub małżonką, którzy mieszkają w Polsce, to jest uważany za osobę dojeżdżającą.
Dokumenty niezbędne do uzyskania ulgi:
- akt małżeństwa na druku europejskim;
- akt urodzenia dziecka na druku europejskim;
- zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodziną (tłumaczenie przysięgłe j. angielski);
- bilety (udokumentowanie od 3 do 4 podróży do Polski w ciągu roku).

 

2. Podatnik stanu wolnego
Podatnik stanu wolnego, to osoba, która nie posiada rodziny, jak i też osoba żyjąca w konkubinacie. Jeżeli jednak podatnik mieszka razem z własnymi dziećmi, to jest uważany za osobę dojeżdżającą z rodziną. Skorzystać z tej ulgi może również podatnik który posiada mieszkanie w Norwegii którego metraż nie może przekroczyć 30m2 na 1 osobę. Jeżeli metraż został przekroczony, to niestety nie możesz ubiegać się o ulgę „status pendlera".
a. osoba stanu wolnego, która w 2014 roku miała mniej niż 22 lata
Dokumenty niezbędne do uzyskania ulgi:
- akt urodzenia na druku europejskim;
- zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z rodzicami (tłumaczenie przysięgłe j. angielski;
- bilety (udokumentowanie podróży do Polski co 6 tygodni).
b. osoba stanu wolnego, która w 2014 roku miała więcej niż 22 lata
Dokumenty niezbędne do uzyskania ulgi:
- zaświadczenie o zameldowaniu (tłumaczenie przysięgłe j. angielski);
- posiadasz samodzielne mieszkanie w Polsce (akt własności nieruchomości lub umowa o wynajem);
- bilety (udokumentowanie podróży do Polski co 3 tygodnie).

Powyżej przedstawiona jest tylko jedna z ulg. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie ulgi Ci się należą – skontaktuj się z nami a doradzimy Ci jakie rozliczenie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Po rozpatrzeniu twojego zeznania podatkowego przez Urząd podatkowy otrzymasz rozliczenie podatkowe (Skatteoppgjør).

Jeśli nie zgadzasz się z informacjami zawartymi w twoim rozliczeniu podatkowym, możesz złożyć odwołanie.

Jaki jest termin zwrotu nadpłaconego podatku ? 

W przypadku rozliczenia za ostatni rok kalendarzowy na podstawie Selvangivelse, zwrot podatku można otrzymać w czerwcu lub w październiku. O terminie decyduje norweski fiskus. W przypadku rozliczenia na podstawie Inntektsoppgave zwrot podatku następuje w październiku. Osoby, które złożyły zeznanie po terminie (31 marca), będą rozliczone w późniejszym terminie. Jeżeli ubiega się o zwrot za poprzedni rok kalendarzowy, podatki są zwracane w ciągu 3-4 miesięcy.

Norweski organ podatkowy wypłaca zwrot w postaci czeku, który można zrealizować w dowolnym banku. Można to zrobić od ręki lub oddać czek do inkasa. W pierwszym przypadku bank pobiera większą prowizję. Po oddaniu czeku do inkasa okres oczekiwania zostaje wydłużony, jednak prowizja banku powinna być niższa. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z bankiem, w którym czek ma zostać złożony.

Czy należy rozliczyć dochody uzyskane z pracy w Norwegii w Polsce ?

Polscy podatnicy pracujący w Norwegii muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego w tym kraju. Przy spełnieniu pewnych warunków polskie rozliczenie podatkowe nie będzie zmuszało do zapłaty dodatkowego podatku w kraju rezydencji (w Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Norwegii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której w tych kwestiach podstawę stanowi konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Wynagrodzenia pochodzące z Norwegii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. W konsekwencji jej stosowania zarabiający w Norwegii zwolnieni są w Polsce z obowiązku płacenia podatku oraz składania deklaracji podatkowej jednak z zastrzeżeniem tzw. progresji podatkowej. Oznacza to, że należy tę deklarację przed polskim organem podatkowym złożyć w przypadku, gdy dysponuje się innymi dochodami z Polski lub innych krajów niż Norwegia.

Dania

Jaki jest termin rozliczenia się z podatku potrąconego w Danii ?

Rok podatkowy w Danii pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Rozliczenie z Duńskim Urzędem Podatkowym możliwe jest do 3 lat wstecz.

Deklaracje podatkową należy złożyć do 1 maja lub też 1 lipca danego roku – termin złożenia zeznania zależy od obowiązku podatkowego osoby i jest widoczny na deklaracji podatkowej przesłanej z urzędu.

Jakie dokumenty niezbędne są  do rozliczenia się w Danii ?

Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego – wystawiony przez urząd i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii.

Arsopgorelse – rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd podatkowy, dokument ten pokazuje wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego. W rozliczeniu zawarta jest informacja o kwocie zwrotu podatku lub ewentualnej dopłacie. Należności należy uregulować nie później niż do trzech miesięcy od otrzymania decyzji.

Oplysningsseddel – dokument dołączony do ostatniego czeku, który otrzymuje się od pracodawcy albo na koniec pracy albo z końcem danego roku podatkowego, wykazuje on dochody oraz wysokość płaconego podatku.

Lonseddel – comiesięczne lub cotygodniowe odcinki wypłat.

 Deklarację podatkową można przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem Internetu. Jednak urząd skarbowy dużo chętniej i szybciej dokonuje rozliczeń sporządzanych on-line. Do rozliczenia on-line potrzebny jest aktualny TastSelv-kode (8 cyfrowy numer, który jest hasłem potrzebnym do zalogowania się do systemu). Kod można zamówić na stronie urzędu:www.tastselv.skat.dk.

Jeśli nie wiesz jak tego dokonać, zgłoś się do nas a my zrobimy to za Ciebie (podaj nam tylko swój CPR numer). Zamówiony kod zostanie przysłany na adres, który podatnik podał w urzędzie (SKAT) jako adres korespondencyjny.

Z jakich ulg można skorzystać rozliczając się w Danii ?

• koszty dojazdu z Danii do Polski i z Polski do Danii, można je rozliczyć również ryczałtowo (SKAT ustala stawkę za każdy kilometr)
• koszty poniesione na zakwaterowanie,
• koszty poniesione na wyżywienie, 

Do rozliczenia nie trzeba przedstawiać rachunków ani faktur, natomiast duński urząd skarbowy ma 7 lat na sprawdzenie czy faktycznie podane koszty były ponoszone, więc dokumenty takie powinno przechowywać się w domu.

Jaki jest termin weryfikacji złożonego zeznania podatkowego przez Duński Urząd Skarbowy ?

Od momentu kiedy urząd skarbowy w Danii otrzyma zeznanie podatkowe ma 6 miesięcy na jego rozpatrzenie, szybkość rozpatrywania deklaracji zależy od urzędu.

Po weryfikacji zeznania podatkowego urząd skarbowy przesyła ostateczne rozliczenie podatkowe – Arsopgorelse, na którym widnieje informacja o zwrocie lub dopłacie podatku. Jeśli należy Ci się zwrot podatku i posiadasz zarejestrowane NemKonto to pieniądze zostaną przelane na to konto. 

Co to jest NemKonto ?

NemKonto to konto, które podatnik będąc w Danii podaje w duńskim urzędzie skarbowym (SKAT) jako konto, na które SKAT ma przelać ewentualny podatek. NemKontem może być to konto duńskie lub konto polskie złotówkowe (nie może to być konto polskie walutowe).

Szwecja

Kto może starać się o zwrot potraconego podatku ze Szwecji?

O zwrot podatku ze Szwecji może się starać każdy, kto pracował tam legalnie i miał odprowadzony podatek od wynagrodzenia. Obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają osoby, które pracowały i uzyskiwały dochód powyżej 183 dni w danym roku podatkowym.  Jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż pół roku, wówczas nie ma takiego obowiązku. 

Jaki jest termin rozliczenia ze Szweckim Urzędem Skarbowym?

Rozliczenie podatku jest obowiązkowe za poprzedni rok podatkowy, a dokumenty powinny być złożone (wraz z deklaracją z urzędu) w naszym biurze, najpóźniej 15 kwietnia, gdyż rozliczona deklaracja musi najpóźniej do 4 maja trafić do urzędu (Skatteverket). Jeżeli tego nie zrobisz, urząd wyda decyzję podatkową obliczoną bez uwzględnienia jakichkowiek ulg i odliczeń. Możesz również otrzymać karę za brak złożonego zeznania podatkowego.
Rozliczenie w Szwecji może być wyłącznie indywidualne.

Kiedy nie ma obowiązku rozliczenia się ze Szweckim Urzędem Skarbowym?

Jedyna sytuacja w której podatnik nie ma obowiązku rozliczenia się z urzędem, jest wtedy gdy na karcie podatkowej widnieje oznaczenie SINK - wynik rozliczenia z urzędem skarbowym jest na "0" , tzn. podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać.

Jakie dokumenty niezbędne są do rozliczenia się ze Szwecją?

• deklaracja podatkowa tzw. Inkomstendeklaration - podpisana w miejscu "Underskrift" i dostarczona do nas w oryginale,
• karta podatkowa - dokument wydawany przez pracodawcę : KU10, KU13 lub KU14

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku ze Szwecji można pobrać ze strony partnera http://www.timetax.pl/podatki/szwecja.html 

Ważne terminy!

 styczeń/luty  -  otrzymasz dokumentację potwierdzającą twoje zarobki w Szwecji. Dokument KU-13 przesyła Twój pracodawca na zarejestrowany adres do korespondencji. Jest to podstawowy dokument przy deklarowaniu rocznego przychodu w zeznaniu podatkowym. 

kwiecień - Urząd Skarbowy wyśle do Ciebie formularz konieczny do złożenia zeznania podatkowego (tzw. Inkomstendeklaration). Ten dokument musisz dostarczyć do naszego biura w oryginale. Zostanie on przez nas wypełniony i nadany w terminie - maksymalnie do 4 maj !. 

Wrzesień - grudzień - w tym okresie otrzymasz ostateczną decyzję z urzędu z określonym wymiarem naliczonego podatku dochodowego. Wtedy się dowiesz jaka ostatecznie kwota podatku zostanie potrącona i czy ewentualnie otrzymasz zwrot nadpłaty tego podatku. Ewentualna dopłata musi zostać zapłacona w ciągu 90dni.

Z jakich ulg mogę skorzystać rozliczając podatek szwedzki?

Mogą zostać uwzględnione w rozliczeniu następujące ulgi:

Ulga związana z dojazdem do pracy – ulga naliczana w przypadku ponoszenia kosztów dojazdu z domu do pracy w Szwecji (udokumentowane ), oraz z Polski do Szwecji. Prosimy w tym wypadku o przysłanie biletów, są one wymagane przez szwedzki urząd skarbowy. Kierowane są razem z deklaracją do urzędu.

Ulga związana z kosztami wyżywienia i zakwaterowania – naliczana w przypadku jeśli pracodawca nie zapewniał darmowego wyżywienia i zakwaterowania. W przypadku tej ulgi również wymagamy rachunków, umów najmu mieszkania lub innych dokumentów potwierdzających koszty ponoszone przez pracownika związane z jego zakwaterowaniem.

USA

Kto może rozliczyć potrącony podatek w USA ?

Wszystkie osoby pracujące w Stanach Zjednoczonych mają potrącane z wypłat zaliczki na podatek dochodowy. W zależności od stanu, w którym wykonujesz pracę, zaliczki te wynoszą od 10-20% dochodu. Po powrocie do Polski można ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W tym celu należy złożyć w amerykańskim urzędzie podatkowym (IRS) deklarację podatkową uwzględniającą wszystkich pracodawców.

 

Jaki jest termin rozliczenia podatku w USA ?

O zwrot podatku można ubiegać się po zakończeniu roku rozliczeniowego. Do końca stycznia wszyscy pracodawcy mają obowiązek rozesłać pracownikom dokumenty W2, będące podstawą ubiegania się o zwrot. W styczniu też, IRS publikuje aktualne formularze i tabele podatkowe. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia roku podatkowego.

Jakich dokumentów potrzebujesz do zwrotu podatku z USA?

 • Dokument W2 lub ostatni odcinek z wypłaty od pracodawcy. Jeśli miałeś wielu pracodawców to musisz przedłożyć dokumenty od każdego z nich.
 • W-2 jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Znajdują się na nim informacje o całkowitych dochodach oraz zapłaconych podatkach u danego pracodawcy w danym roku podatkowym. 
 • ksero paszportu - wizy J1również
 • ksero karty z numerem Social Security 
 • ksero formularza DS 2019 - pozwolenie na pracę w USA.

DS-2019 jest dokumentem uprawniającym obywatela polski do legalnej pracy w USA. Obywatel otrzymuje go jeszcze przed wylotem z kraju. Jest on niezbędny podczas ubiegania się o wizę pracowniczą. Bez tego dokumentu wiza J-1 jest nieważna. 

Komplet dokumentów, który należy wypełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku z USA można pobrać ze strony partnera http://www.timetax.pl/podatki/usa.html

Jakiej kwoty podatku mogę spodziewać się z  USA? 

Kwota zwrotu podatku zależna jest o Twojego dochodu jak również zaliczki na poczet podatku. Można jednak stwierdzić, że jeśli Twoje dochody nie przekroczyły ok. 10 000 $, wówczas Twój podatek odzyskasz w całości. 

Ile czeka się na zwrot podatku z USA?

Na zwrot podatku czeka się od 3 do 6 miesięcy od momentu wysłania dokumentów do urzędu.  Zdarza się jednak, że niekiedy rozliczenie wymaga dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień, co powoduje wydłużenie procedury rozliczeniowej (w przypadku rozliczenia na podstawie payslip-ów czas oczekiwania na rozliczenie się wydłuża).Zwroty wypłacane są na konta bankowe USA lub wysyłane czekiem na wskazany adres we wniosku. Czek można zrealizować w banku, gdzie podatnik posiada rachunek bankowy. 

Czy zwrot podatku jest legalny?

Tak. Pracując za granicą masz prawo do korzystania z przepisów podatkowych w USA. Odbywa się to tak samo jak w Polsce. Odzyskujesz tylko nadpłacony podatek, dzięki skorzystaniu z ulg podatkowych ( np. standardowa ulga podatkowa).